3. Ulusal Proteomik Kongresi
3. Ulusal Proteomik Kongresi
Bilimsel Program 
27 Şubat 2020, Perşembe
08:30 Kayıt Masası Açılış
09:00-18:00 Proteomik Kursu
28 Şubat 2020, Cuma
08:15 Kayıt Masası Açılış
09:00-09:30 Açılış
Doç.Dr. Nurhan Özlü
, 3. Ulusal Proteomik Kongresi Başkanı
Prof.Dr. Aysel Özpınar, Proteomik Derneği Başkanı
09:30-10:30 Proteomik Uygulamalar Paneli
Moderatör: Dr. Nazlı Ezgi Özkan Küçük

Proteomik Uygulamalar Paneli: Proteomik Çalışmaların Dünü, Bugünü, Yarını
Prof.Dr. Murat Kasap
Doç.Dr. Nurhan Özlü
Doç.Dr. Gürler Akpınar
Doç.Dr. Ahmet Tarık Baykal
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-12:30
Yapısal Proteomik Oturumu
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Dilek Kazan
Dr.Öğr. Üyesi Hasan Demirci
Ribozom Komplekslerinin Ortam Sıcaklığındaki Seri Femtosaniye X-ışını Kristalografik Çalışmaları
Doç.Dr. Gizem Dinler Doğanay
Hidrojen Doteryum Degisimi Kutle Spektrometresi ile protein yapi tayini  (HDX-MS)
Sözlü Sunum 01
Kütle Spektrometresi ile Biyobenzer İlaçlarda Birincil Yapı Karakterizasyonu
Ali İhsan Seçkin
Sözlü Sunum 02
Huntington Hastalığı Beyin Proteomunun MALDI-MS Görüntüleme Tekniği ile Araştırılması
Merve Karayel Başar
12:30-13:30 Uydu Sempozyumu
Bruker / Terra Analiz
Dr. Dirk Wunderlich
Tuzaklanmış İyon Hareketliliği Kütle Spektrometresi ile detaylı LC-MS Proteomik ve MALDI-Görüntüleme Uygulamaları
12:30-14:00 Öğle Arası / Poster Oturumu
14:00-15:30 Protein Etkileşimleri ve Fonksiyonel Proteomik Oturumu
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Murat Kasap
Dr.Öğr. Üyesi Murat Alper Cevher
NTD-MED14 içeren çekirdek insan Mediatorü RNA Polimeraz II’nin RPB1 alt-birimiyle doğrudan etkileşim göstererek Pol II’yi bazal ve aktive transkripsiyonu sağlamak için promotöre çeker.
Doç.Dr. Evren Önay Uçar
Stres Proteinleri ve Kanser İlişkisi
Sözlü Sunum 03
Desmin ve LaminB: Farklı Konumlanan İki Proteinin Bağlanma Partnerlerinin Proteomik Analizi
Pervin Dinçer
Sözlü Sunum 04
Embriyonik Kök Hücrelerde Setd3 Proteiniyle İlişkili Proteinlerin Proteomik Açıdan Belirlenmesi
Ezgi Gül Keskin
15:30-16:00 Kahve Arası
16:00-17:30 Biyoinformatik Oturumu
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Nurcan Tunçbağ

Dr.Öğr. Üyesi Ezgi Karaca
Protein Fonksiyonunu tanımlayan "Parmak İzi" Moleküler Etkileşim Örüntüleri
Doç.Dr. Tunca Doğan
Protein Veri Biliminde Yapay Öğrenme Yaklaşımları
Sözlü Sunum 05
Hücre Bölünmesi Sürecince Fosfo-Proteinlerin Yapısal Özelliklerinin Sistematik Analizi
Altuğ Kamacıoğlu
Sözlü Sunum 06
Tümöre Özgü Alternatif Uç Birleştirme Olayları ve Bunların Etkileşimlere Etkisi
Habibe Cansu Demirel
17:30-18.00 Kariyer Paneli
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Nurhan Özlü
Dr. Jale Şahin
Yaşam Bilimleri Alanında Uluslararası Destekler
19:00-23:00 Kongre Yemeği
29 Şubat Cumartesi
09:30-11:00 Hücre Biyolojisi ve Proteomik Oturumu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Uygar Tazebay

Doç.Dr. Nuri Öztürk
Sirkadiyen Saatin İnteraktomu
Prof.Dr. Ayşe Elif Erson Bensan
mRNA 3’UTR’ler ve Proteoma Olası Etkileri
Sözlü Sunum 07
Beyin Hasarı Sonrası Bmal1 Proteininin Etkilediği Sinyal Yolaklarının Proteomik Analizi
Elif Özbay
Sözlü Sunum 08
Plazma Membran ve Kortikal Aktin Ağ Arasında Köprü Kuran CLIC4 ve CLIC1 Başarılı bir Sitokinez için Gereklidir
Nazan Saner
11:00-11:30 Kahve Arası
11:30-12:30 Kanser Biyolojisi ve Proteomik Uygulamaları
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Halide Akbas
Dr.Öğr. Üyesi Hüseyin Çimen

Mitokondriyal Proteomiks: Kanserde Kombinasyon Terapileri
Sözlü Sunum 09
Şeffaf Hücreli Tip Renal Hücreli Karsinomun Kantitatif Proteomik Analizi
Aydanur Şentürk
Sözlü Sunum 10
SerpinB1 Ekspresyonunun Gliomaların Prognozu ve IDH1 Mutasyonu ile İlişkisi
Ozan Topçu
12:30-13:30 Uydu Sempozyumu
Redokslab/ Thermo Scientific

M. Tekin Şensoy
Yeni Orbitrap Modelleri ile Protein Analizlerinde Üstün Kalitatif ve Kantitatif Performans
12:30-13:30 Öğle Arası / Poster Oturumu
13:30-15:00 Proteomikte Yeni Yaklaşımlar Oturumu
Oturum Başkanı: Doç Dr. Ahmet Tarık Baykal
Dr.Öğr. Üyesi Yasemin Furtun Uçal

Doku Proteomiğine Bakış: Güncel Durum ve Yeni Yaklaşımlar
MSc. Özge Karayel
Parkinson Hastaligina Proteomiks Yaklaşimlar: Laboratuvardan Klinik Uygulamaya
Sözlü Sunum 11
Monoklonal Antikor Yapısındaki Biyobenzer ve Referans İlaçların Stres Koşullarındaki Davranışlarının Kütle Spektrometresi Ile İncelenmesi
Ahmet Emin Atik
Sözlü Sunum 12
İnsan Kan Plazmasında Kalabalık Eden Proteinleri Nasıl Uzaklaştırmalı?
Melike Dinç
15:00-15:30 Kahve Arası
15:30-16:30 Hastalıklar ve Klinik Uygulamalar Oturumu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hüray İşlekel

Prof.Dr. Hülya Kayserili Karabey
Yeni Fenotiplerin Etyopatogenezinin Tanımlanmasında Omiks Verilerinin Rolü
Dr.Öğr. Üyesi Süreyya Özcan Kabasakal
Klinik araştırmalarda Güncel Omics Yaklasımları
16:30-16:45 Ödül Takdimi ve Kapanış 
Doç.Dr. Nurhan Özlü
MSc. Büşra Akarlar
© 2019 Her hakkı saklıdır.